Noordwijk Sport verbindt

Noordwijk Sport verbindt

 

Sporten en bewegen vormt voor veel Noordwijkers een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven. Dit wordt geïllustreerd door een bovengemiddelde sportparticipatiegraad in Noordwijk. Het maatschappelijke belang van sport is groot en komt op verschillende manieren tot uiting zoals op het gebied van gezondheid, sociaal contact en opvoeding. Het is mede vanwege dit maatschappelijke belang dat de gemeente Noordwijk de afgelopen jaren een uitgebreid investeringsprogramma heeft uitgevoerd om alle faciliteiten te moderniseren of zelfs geheel nieuw aan te leggen. Opvallend gegeven is dat de sportfaciliteiten niet geheel toevallig in het midden van het dorp gesitueerd zijn. Sport verbindt.

 

 

Noordwijk heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om sportbeleving. Met goed presterende verenigingen maar zeker ook met internationale sportevenementen zoals in het verre verleden Davis Cup tennis en van meer recentere datum het groots opgezette WK Life Saving.

 

Noordwijk sport is een initiatief van de Gemeente Noordwijk en verbindt alle bestaande verenigingen, accomodaties en activiteiten op het gebied van sport. In nauwe samenwerking met Noordwijk Marketing gaat Noordwijk Sport ook actief op zoek naar (inter)nationale sportevenementen die gebruik willen maken van de geweldige mogelijkheden die Noordwijk te bieden heeft. 

 

Noordwijk "European City of Sport 2017”  

Sport zit in ons DNA. De inwoners van Noordwijk sporten intensief. De titel "European City of Sport 2017" is een erkenning van de vele prestaties die onze inwoners en vrijwilligers elke dag leveren. De titel geeft een extra inpuls aan het ingezette beleid om met sport mensen te activeren. In onderstaand bidbook “sportgemeente” kunt u zelf zien en lezen welke geweldige sportmogelijkheden onze kustgemeente in huis heeft. Sport verbindt en zorgt voor sociale cohesie. Dat maatschappelijke belang van sport hebben we beschreven in het bidbook “beste initiatief”.  

 

 

Download het Bidboek Sportgemeente 2016

 

Download 'Het beste initiatief 2015/2016'