Noordwijk Sport
verbindt

Sport zoeken
Kalender
Accommodaties
Over ons

Over ons

Sporten en bewegen vormt voor veel Noordwijkers een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven. Dit wordt geïllustreerd door een bovengemiddelde sportparticipatiegraad in Noordwijk. Het maatschappelijke belang van sport is groot en komt op verschillende manieren tot uiting zoals op het gebied van gezondheid, sociaal contact en opvoeding. Het is mede vanwege dit maatschappelijke belang dat de gemeente Noordwijk de afgelopen jaren een uitgebreid investeringsprogramma heeft uitgevoerd om alle faciliteiten te moderniseren of zelfs geheel nieuw aan te leggen. Opvallend gegeven is dat de sportfaciliteiten niet geheel toevallig in het midden van het dorp gesitueerd zijn. Sport verbindt.

Lees verder